Szara pleśń w truskawce a preparaty z grupy SDHI

Szara pleśń w truskawce to choroba, która w największym stopniu uwidacznia się w czasie ciepłej i deszczowej pogody. W takich warunkach konieczne jest z reguły wykonanie 3-4 zabiegów fungicydowych. Do zabiegów warto wykorzystywać preparaty należące do różnych grup chemicznych.

Nowym narzędziem do bardzo skutecznej walki z tą chorobą jest Luna Sensation 500 SC. Jest to preparat, który w swoim składzie zawiera fluopyram i tryfloksystrobinę, dzięki czemu chroni roślinę zapobiegawczo i interwencyjnie. Ten nowoczesny fungicyd w uprawie truskawek jest zarejestrowana do zwalczania większości groźnych dla tego gatunku chorób, takich jak:

  • szara pleśń,
  • biała plamistość liści,
  • mączniak prawdziwy,
  • antraknoza,
  • skórzasta zgnilizna owoców

Zalecana dawka tego preparatu to 0,8 l/ha, a maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Preparat ten ma krótki, bo 3 dniowy okres karencji.

Korzyści wynikających ze stosowania preparatu Luna Sensation 500 SC:

  • Nowa solidna podstawa programów ochrony truskawek.
  • Wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób.
  • Poprawa zdrowotności roślin.
  • Lepsza jakość owoców nawet po przechowywaniu.
  • Dobra relacja ceny do uzyskanych efektów.

Fluopyram jest nowoczesną substancją aktywną, która działa przez blokowanie oddychania

mitochondrialnego w komórkach patogenów grzybowych. Po naniesieniu na roślinę działa

wielokierunkowo:

 kontaktowo – na powierzchni liści i owoców

 translaminarnie – międzytkankowo

 systemicznie – przez ksylem

Trzeba również wiedzieć, że Luna Sansation należy do fungicydów z grupy SDHI, które należą do grupy o wysokim stopniu powstania odporności. Dlatego jeśli chcemy móc na swojej plantacji stosować z wysoką skutecznością przez wiele lat produkty z grupy SDHI należy pamiętać, aby nie stosować ich częściej niż dwa razy w sezonie.