Zwalczanie chorób, mszyc i pryszczarków na porzeczce

Na niektórych plantacjach czarnej porzeczki już wykonano zbiegi zwalczające mszyce. Na tych plantacjach, gdzie nie przeprowadzono jeszcze zwalczania tych szkodników, a przeprowadzone lustracje wskazują na obecność tych szkodników konieczne jest ich zwalczanie. Czas po zawiązaniu owoców, a poprzedzający zbiór owoców to również właściwy moment zastosowania fungicydów zwalczających kilka groźnych chorób o czym informują dr Piotr Baryła z UP w Lublinie oraz dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer.