Komunikat jagodowy z dnia 1 czerwca

Fot. 6. LUNA SENSATION 500 SC, zabezpiecza również przed białą plamistością liści

W wielu rejonach, w czasie kwitnienia porzeczek panowały niekorzystne warunki pogodowe. Temperatury spadały poniżej -1oC. Wiele odmian, zwłaszcza tych wczesnych, miało tendencję do dużego osypywania się zawiązków. W konsekwencji, grona niektórych odmian są bardzo przerzedzone.

Porzeczka i agrest

Na porzeczkach i agreście występuje zarówno opadzina liści porzeczki (fot. 1) jak
i amerykański mączniak agrestu (fot. 2). Niektóre środki ochrony roślin można wykorzystać w obu uprawach. Jednym z nich jest ZATO 50 WG.

fot_2
Fot. 1. Początkowe objawy opadziny liści porzeczki
Fot. 1. Obajwy amerykańskiego mączniaka agrestu
Fot. 1. Objawy amerykańskiego mączniaka agrestu
Zdrowotność plantacji jest zróżnicowana. W większości regionów kraju notuje się przypadki występowania opadziny liści porzeczki. Dlatego też konieczne jest wykonanie zabiegów co kilkanaście dni środkami zawierającymi mankozeb lub stosując ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Wykorzystując do zabiegu ZATO 50 WG, zabezpieczamy plantację również przed rdzą wejmutkowo-porzeczkową oraz amerykańskim mączniakiem na porzeczce. Najkorzystniej jest stosować ZATO 50 WG zapobiegawczo i po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych, nie częściej jednak niż dwa razy w sezonie. Zalecam stosowanie rotacji środków, wykorzystując środki o różnym mechanizmie działania.

Wyższe temperatury w ciągu dnia i nocy sprzyjają rozwojowi także szkodników. Na plantacjach upraw jagodowych pojawiają się kolejne grupy owadów, które zagrażają poszczególnym uprawom.
W dużym nasileniu występują już mszyce. Próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Do zwalczania można zastosować DECIS MEGA 50 EW (pyretroid, stosować w temperaturze do 20oC) lub CALYPSO 480 SC (środek selektywny, polecany do integrowanej produkcji). Zwalczanie mszyc jest bardzo ważnym elementem ochrony plantacji, gdyż niektóre z nich są wektorami chorób wirusowych.

Fot. 3. Beznogie larwy wraz ze śliną wydzielają enzymy, które powodują wachlarzykowate zwijanie się i skręcanie liści
Fot. 3. Beznogie larwy wraz ze śliną wydzielają enzymy, które powodują wachlarzykowate zwijanie się i skręcanie liści

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy jest muchówką, która wyglądem przypomina małego komara. Samice składają po kilkanaście jaj na najmłodszych wierzchołkowych liściach porzeczek, w których później żerują larwy. Beznogie larwy wraz ze śliną wydzielają enzymy, które powodują wachlarzykowate zwijanie się i skręcanie liści (fot. 3). Uszkodzone liście z czasem zasychają i wykruszają się. W jednym roku może rozwinąć się do 4 pokoleń pryszczarka. Należy przeglądać 200 losowo wybranych pędów i sprawdzić obecność larw. Próg zagrożenia – 20% zasiedlonych wierzchołków. Stosując CALYPSO 480 SC do zwalczania mszyc, zabezpieczamy plantację również przed pryszczarkiem liściowym.

Znaczący wzrost temperatury przyczynia się do namnażania przędziorków. Zalecam systematyczną lustrację plantacji pod kątem przędziorka chmielowca. Po stwierdzeniu przekroczenia progu zagrożenia, jak najszybciej należy rozważyć zabieg zwalczający. Próg zagrożenia to 3 stadia ruchome na liść z próby 200 losowo zebranych liści. ENVIDOR 240 SC należy stosować w dawce 0,4 l/ha wyłącznie raz w sezonie. Ważne jest dokładne pokrycie liści cieczą użytkową, gdyż ENVIDOR jest środkiem o działaniu kontaktowym.

Fot. 4. W celu określenia terminu lotu motyli przeziernika porzeczkowca należy zawiesić pułapki feromonowe
Fot. 4. W celu określenia terminu lotu motyli przeziernika porzeczkowca należy zawiesić pułapki feromonowe

W celu określenia terminu lotu motyli przeziernika porzeczkowca należy zawiesić pułapki feromonowe (fot. 4). Zaleca się, żeby na powierzchni 2-3 ha plantacji rozmieszczone były 1-2 pułapki feromonowe. Próg zagrożenia wynosi 15 odłowionych motyli na pułapkę.

 

 

 

Truskawka 

Na plantacjach, na których rozpoczęto zbiory można zaobserwować pleśniejące owoce. W tej fazie warto wykorzystać fungicydy o krótkim okresie karencji – interwencyjnie LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,8 l/ha oraz zapobiegawczo TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha.
Na plantacjach kwitnących należy kontynuować zabiegi wykorzystując preparaty
w zależności od panującego zagrożenia. Jeśli zagrożenie jest niskie, wówczas wystarczą środki o działaniu powierzchniowym, zawierające tiuram np. POMARSOL FORTE 80 WG w dawce 4 kg/ha. Jeśli zagrożenie jest stosunkowo wysokie, wskazanie jest na stosowanie środków „mocniejszych” tj. LUNA SENSATION 500 SC.

Pod osłonami trwają już zbiory, dlatego też można tam stosować preparaty biologiczne. Jednym z zarejestrowanych środków jest SERENADE ASO, który nie posiada okresów karencji.

Mączniaka prawdziwego truskawki na ten moment możemy stwierdzić jedynie na odmianach wrażliwych. Nasilenie choroby zależy od podatności odmian oraz warunków pogodowych panujących w okresie wegetacji. Zarodnikowaniu, jak i rozprzestrzenianiu zarodników grzyba sprzyja ciepła (15-27oC) i sucha pogoda, a samym infekcjom wysoka wilgotność utrzymująca się wewnątrz roślin truskawki.

Wykonując zabiegi przeciwko szarej pleśni środkiem LUNA SENSATION 500 SC, zabezpieczamy plantację również przed mączniakiem prawdziwym (fot. 5), białą plamistością liści (fot. 6), antraknozą i skórzastą zgnilizną owoców.

Fot. 5. Wykonując zabiegi przeciwko szarej pleśni środkiem LUNA SENSATION 500 SC, zabezpieczamy plantację również przed mączniakiem prawdziwym
Fot. 5. Wykonując zabiegi przeciwko szarej pleśni środkiem LUNA SENSATION 500 SC, zabezpieczamy plantację również przed mączniakiem prawdziwym
Fot. 6. LUNA SENSATION 500 SC, zabezpiecza również przed białą plamistością liści
Fot. 6. LUNA SENSATION 500 SC, zabezpiecza również przed białą plamistością liści

 

 

 

 

 

 

 

W dalszym ciągu należy kontynuować lustracje plantacji na obecność przędziorka chmielowca. Zalecane odstępy między lustracjami nie powinny być większe niż 7-10 dni. Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego z 4 prób po 50 wyrośniętych liści.

Kwitnące plantacje nadal trzeba kontrolować pod kątem występowania kwieciaka malinowca. Czasami pojawia się on nawet w końcowej fazie kwitnienia i może spowodować kilkunastoprocentowe straty. W przypadku konieczności wykonania zabiegu zwalczającego, proszę wybrać odpowiedni środek owadobójczy, zwracając uwagę na okres prewencji. Sam zabieg powinien być zastosowany po oblocie pszczół.

Malina
Na plantacjach malin pojawia się już coraz większa gama szkodników. Poskręcane, sklejone i podziurkowane wierzchołkowe młode liście świadczą o obecności i żerowaniu zwójkówek. Do zwalczania tych szkodników szczególnie przydatne są niektóre preparaty chloronikotynylowe. Ich skuteczność w odniesieniu do młodych gąsienic tych gatunków jest bardzo duża, a są to jednocześnie preparaty mało szkodliwe dla fauny pożytecznej. Preparat CALYPSO 480 SC choć nie ma rejestracji do zwalczania zwójkówek, stosując do zwalczania mszyc będzie ograniczał występowanie zwójkówek, zwłaszcza tych małych gąsienic – w fazie L1-L3 (fot. 7).

Fot. 7. CALYPSO 480 SC choć nie ma rejestracji do zwalczania zwójkówek, stosując do zwalczania mszyc będzie ograniczał występowanie zwójkówek, zwłaszcza tych małych gąsienic - w fazie L1-L3
Fot. 7. CALYPSO 480 SC choć nie ma rejestracji do zwalczania zwójkówek, stosując go do zwalczania mszyc będzie ograniczał występowanie zwójkówek, zwłaszcza tych małych gąsienic – w fazie L1-L3

Należy lustrować plantację na obecność przędziorków. Lustracje powinno się wykonywać co 1-2 tygodnie. W celu ochrony malin przed przędziorkami, jeszcze przed kwitnieniem można zastosować ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha.

Należy kontynuować lustrację na obecność kwieciaka malinowca. Jest to ważne, nawet do fazy kwitnienia. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. Po przekroczeniu progu zagrożenia powinno się wykonać zabieg zwalczający, np. stosując środek CALYPSO 480 SC w dawce 0,2 l/ha. Zabieg ten jednocześnie będzie zwalczał pryszczarka namalinka łodygowego, mszyce oraz kistnika malinowca.

Fot. 8. Na wielu plantacjach obserwujemy bardzo dużą presję ze strony rdzy maliny
Fot. 8. Na wielu plantacjach obserwujemy bardzo dużą presję ze strony rdzy maliny

Na wielu plantacjach obserwujemy bardzo dużą presję ze strony rdzy maliny (fot.8). Należy kontynuować ochronę w oparciu o środek ZATO 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. ZATO 50 WG nie stosować częściej niż raz w sezonie.

fot. 1, 3, 5-8 T. Gasparski
fot. 2, 4 P. Krawiec
fot. 5 logo_Grunt_to_bezpieczeństwoZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.