Uwaga – roztocze na plantacjach truskawek

Przypominamy o konieczności lustracji plantacji truskawek na obecność roztoczy, które jak informują nas doradcy z różnych regionów polski na wielu plantacjach występują w dużym nasileniu. Dlatego należy co 1-2 tygodnie monitorować obecność i liczebność przędziorków, próg zagrożenia w tym okresie to 5 osobników ruchomych (larw i dorosłych) na jeden liść truskawki.

Jeśli w najbliższych dniach wrośnie temperatura i stwierdzimy obecność roztoczy na liściach będzie można wykonać zabieg preparatem typowo kontaktowym jakim jest Envidor 240 SC lub innym zarejestrowanym akarycydem. Przypominamy tutaj o strategi antyodpornściowej, polegającej na stosowaniu tylko jeden raz w sezonie preparatu z danej grupy chemicznej. Należy pamiętać, że rekomendowane do zastosowania w tym czasie akarycydy to preparaty kontaktowe, dlatego bardzo ważne jest dokładne naniesienie cieczy roboczej na spodnią stronę liścia – a więc miejsce, gdzie żerują przędziorki. Jeśli jednak dalej będą panowały niskie temperatury, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie na plantacji truskawek preparatów o działaniu mechanicznym jak np. Emulpar 940 EC.

Na wielu plantacjach obserwuje się także dużą populację roztocza truskawkowca. Szkodnik ten będzie obecny w najmłodszych, zwiniętych listkach, gdzie wysysa soki i ogładza rośliny. Do jego stwierdzenia potrzebna jest lupa o dużym powiększeniu. Zasiedlone i uszkodzone truskawki słabo rosną, są skarłowaciałe, listki drobne, pomarszczone na krótkich ogonkach, zaś rośliny źle owocują. Ważnym okresem zwalczania roztocza truskawkowca jest właśnie czas po zbiorze owoców, kiedy jego liczebność jest zazwyczaj największa. Próg zagrożenia to 2-3 stadia ruchome na liść truskawki. Do jego zwalczania można wykorzystywać preparaty zarejestrowane do tego celu lub zwalczając przędziorki skorzystać z zarejestrowanych do jego zwalczania preparatów, w tym m.in. akarycydu Envidor 240 SC, który również wykazuje działanie ograniczające. Tutaj też bardzo ważne jest precyzyjne opryskiwanie najmłodszych liści, na których występuje dużo włosków oraz naturalne substancje woskowe co utrudnia dotarcie cieczy do szkodnika. W tym celu warto skorzystać w opryskiwaczy wyposażonych w pomocniczy strumień powietrza zapewniający dobre opryskanie roślin cieczą roboczą.