Skuteczne ochrona malin

Temat ochrony malin przed chorobami podczas finału Malinowego Factory odbywającego się w ostatnią niedzielę sierpnia przedstawił dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer. W swoim wystąpieniu odniósł się do zastosowanych w projekcie rozwiązań oraz przedstawienia rozwiązań w ochronie malin jakie mają zastosowanie w innych krajach. Wprowadzamy wiele nowych produktów, ale szukamy też odpowiedzi na pytanie, jak je najlepiej stosować – mówił prelegent.

Jak informował  dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer do zwalczania przeziorków w malinach warto korzystać w preparatu Envidor 240 SC
Jak informował dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer do zwalczania przędziorków w malinach warto korzystać w preparatu Envidor 240 SC

Szkodnikami malin stanowiącymi w niektóre lata duży problem są przędziorki i szpeciele. Do ich zwalczania może być użyty preparat Envidor 240 SC, który – jak przypomniał dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer – najlepiej działa wobec młode stadia rozwojowe tych roztoczy. Ochrona przed przędziorkami w chwili, gdy ich populacja jest bardzo liczna, nie daje zazwyczaj dobrych efektów. Envidor 240 SC działa na młode stadia rozwojowe i dobrym dla niego uzupełnieniem może być Emulpar 940 EC, środek zawierający naturalne oleje, który działa mechaniczni na szkodniki oraz nie ma okresu karencji. Envidor 240 SC w uprawie malin stosuje się przed kwitnieniem lub dopiero po zbiorach, w dawce 0,4 l/ha, ważne jest przy tym dokładne pokrycie roślin cieczą. Preparat ten, podobnie jak Calypso 480 SC, jest selektywny wobec pożytecznych organizmów, jakie występują na plantacjach i wspomagają walkę ze szkodnikami. Calypso jest również ważnym preparatem w ochronie malin, bowiem zwalcza cały szereg szkodników, takich jak kistnik malinowiec, kwieciak malinowiec, przyszczarek namalinek łodygowy i przeziernik malinowiec, a także nowego w Polsce szkodnika – muszkę plamoskrzydłą (Drosophila suzukii).

Stoisko firmy Bayer
Stoisko firmy Bayer

Wśród chorób zagrażających malinom wysuwa się na pierwszy plan szara pleśń, groźna dla owoców, ale też dla pędów. Do infekcji dochodzi już w trakcie intensywnego wzrostu pędów. Wówczas można sięgnąć po preparat Teldor 500 SC, który ze względu na krótki (1 dzień) okres karencji może być stosowany do zwalczania tej choroby m.in. między zbiorami owoców. Nową chorobą w uprawie malin jest rdza maliny, która to może być zwalczana przy użyciu Zato 50 WG. Choroba często pojawia się w trakcie wzrostu pędów odmian „jesiennych”, w maju i czerwcu. Gdy są już widoczne objawy rdzy na liściach malin, jest wtedy za późno na użycie Zato 50 WG. Preparat ten trzeba stosować wcześniej, gdy pojawiają się warunki sprzyjające rozwojowi choroby – podkreślał dr Mirosław Korzeniowski.

Na sali wykładowej w trakcie wykładu nt. ochrony malin
Na sali wykładowej w trakcie wykładu nt. ochrony malin

W przyszłości do ochrony malin mają się pojawić się kolejne preparaty, jak Luna Sensation 500 SC (dostępna m.in. w Serbii, do zwalczania szarej pleśni, rdzy i zamierania pędów malin, gdzie ma 3 dni karencji). Na rejestrację czeka również biologiczny preparat Serenade ASO, który w niektórych krajach jest zarejestrowany do ochrony wszystkich upraw ogrodniczych i taka rejestracja jest oczekiwana w Polsce. Serenade ASO pozwala budować bezpieczne programy ochrony przed najważniejszymi chorobami malin, w tym rdzą maliny, pod warunkiem, że produkt ten zostanie zastosowany przed wystąpieniem infekcji, w początkowym okresie wzrostu pędów – mówił dr specjalista. Temu między innymi służą takie projekty, jak Malinowe Factory. Integrujemy programy ochrony, łącząc stosowanie chemicznych środków z innymi preparatami o działaniu biologicznym jak Serende ASO czy mechanicznym jak Emulpar 940 EC – podkreślał dr Korzeniowski.