Najnowsze rekomendacje do zwalczania szarej pleśni w truskawkach

Truskawki na towarowych plantacjach rozpoczęły już wegetację. Nowy sezon, to nowe nadzieje na wysoki plon i przynajmniej zadowalające ceny. To jednak także stare zagrożenia, a wśród nich jedno z tych największych – szara pleśń. Szymon Jabłoński w Czerwińsku nad Wisłą podczas Akademii Uprawy Truskawek przekazał najnowsze rekomendacje do zwalczania szarej pleśni w truskawkach w oparciu o preparaty firmy Bayer, którą na tej konferencji reprezentował.

System wspomagania decyzji

Firma Bayer dąży do tego, by poza produktami do zwalczania szarej pleśni w uprawie truskawek wyposażyć plantatorów w wiedzę o odpowiednim ich stosowaniu. W tym celu na terytorium Polski rozlokowano ponad 100 stacji pogodowych. Zbierają one dane dotyczące poziomu presji najgroźniejszych patogenów, w tym Botrytis cinerea. Serwis jest bezpłatny, dostępny na stronach internetowych: www.agro.bayer.com.pl oraz www.vademecum.jagodnik.pl. Dane ze stacji meteorologicznych będą wzbogacone komunikatami o zagrożeniach, i co równie ważne, o proponowanych rozwiązaniach adekwatnych do aktualnie występującej presji ze strony np. szarej pleśni. Zakres powiadomień jest jednak o wiele szerszy i dotyczy jabłoni, gruszy, drzew pestkowych i upraw jagodowych. System wspierania decyzji oferowany przez Bayer to niezwykle użyteczny instrument. Jego wykorzystanie przyczynia się do optymalizacji terminów wykonywania zabiegów jak i doboru konkretnych produktów, które zapobiegną wystąpieniu szarej pleśni w truskawce.

W AUT w Czerwińsku nad Wisła uczestniczyło blisko 350 producentów truskawek

Produkty do zwalczania szarej pleśni w uprawie truskawek

Jednym z preparatów w ofercie Bayer do ochrony truskawek przed niszczycielskim oddziaływaniem grzyba Botrytis cinerea jest Teldor 500 SC. Posiada on rejestracje do ochrony truskawki i maliny przed szarą pleśnią oraz zamieraniem pędów malin. W sezonie można przeprowadzić 1-2 zabiegi, przed lub między zbiorami. Zalecana dawka preparatu to 1,5 l/ha. Największą zaletą fungicydu jest bardzo krótki okres karencji, wynoszący zaledwie 1 dzień. Poza zabezpieczeniem owoców w okresie poprzedzającym rwanie, aplikacja preparatu wydłuża ich trwałość pozbiorczą. Teldor 500 SC zawiera fenheksamid – substancję aktywną grupy hydroxyanilidów.

Kolejnym produktem jest Luna Sensation 500 SC. Wedle rejestracji uzyskanej w styczniu 2017 roku produkt ten w truskawce ma wiele zastosowań. Obejmuje przeciwdziałanie takim zagrożeniom, jak szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy, antraknoza, czy skórzasta zgnilizna owoców. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie to 2, a okres karencji wynosi 3 dni. Do ochrony 1 ha plantacji wystarczy 0,8 l preparatu. Skuteczność preparatu oparta jest o działanie 2 substancji aktywnych – fluopyramu (związek z grupy pirydynyloetylobenzamidów) i trifloksystrobiny (związek z grupy strobiluryn), co przeciwdziała wytwarzaniu odporności przez patogeny. Jak informował w Czerwińsku Szymon Jabłoński, niebawem nastąpi rozszerzenie rejestracji o takie gatunki jak m.in. malina, borówka i porzeczka.

Serenade ASO jest fungicydem i bakteriocydem biologicznym. W swym składzie zawiera szczep QST 713 bakterii Bacillus subtilis. Nie ma jednak żadnych specjalnych wymogów dotyczących przechowywania, a w użyciu jest prosty i wygodny (formulacja SC – płynny koncentrat zawiesinowy). Co więcej, nie ma okresu karencji i nie stwarza ryzyka powstawania pozostałości w owocach czy warzywach. Serenade ASO chroni rośliny m. in. przed szarą pleśnią, mączniakami prawdziwymi, alternariozą, zgnilizną twardzikowatą oraz chorobami bakteryjnymi. W uprawie truskawki stosuje się go przeciw szarej pleśni i mączniakowi prawdziwemu w dawce 8 l/ha nie więcej niż 6 razy w sezonie i nie częściej niż co 5 dni. Produkt wykazuje wysoką skuteczność, gdy jest stosowany zapobiegawczo. Aplikacja preparatu aktywuje naturalne mechanizmy obronne rośliny. Jest on pomocny w strategiach obrony przeciwko rozwojowi odporności na środki grzybobójcze. Może być stosowany oddzielnie, jako składnik mieszaniny dodany do zbiornika lub w ramach programu zwalczania konkretnej choroby.