Kompleksowa ochrona truskawek

Firma Bayer od dekad dostarcza plantatorom rozwiązań do ochrony upraw. Nie inaczej jest w przypadku plantacji truskawek. W szerokim katalogu produktów znajdują się fungicydy, insektycydy i herbicydy, których użycie wspomaga ogrodników w staraniach o wysoki plon dobrej jakości. Cały czas pojawiają się też nowe produkty i nowe rejestracje, które pozwalają jeszcze lepiej chronić ten gatunek przed patogenami.

Ochrona przed szkodnikami

Przędziorek owocowiec, a zwłaszcza przędziorek chmielowiec to szkodniki które w niektórych latach mocno dały się we znaki plantatorom truskawek. Ich obecność skutkuje ogólnym osłabieniem krzewów prowadzącym do obniżenia wysokości plonów. Owoce są gorszej jakości i mniejsze. Aby pomóc plantatorom kontrolować populację tych szkodników firma Bayer oferuje preparat Envidor 240 SC. Stosuje się go w dawce 0,4 l/ha w 500-750 l wody. Zabieg można wykonać jednokrotnie w sezonie, gdy temperatura powietrza przekroczy 10°C. Oprysk należy wykonać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.

Do zwalczania mechanicznego m.in. mszyce, przędziorków, miodówek, mączlików oraz wciornastków w uprawie truskawek można niszczyć także przy użyciu preparatu Emulpar’ 940 EC. To produkt na bazie oleju rydzowego pozyskiwanego z nasion lnianki siewnej. Unieruchamia on agrofagi prowadząc do ich śmierci. W truskawkach można go stosować najlepiej wczesną wiosną lub po kwitnieniu. Możliwość go stosować solo lub w programach z innymi produktami, np. Envidorem 240 SC.

W przypadku zaobserwowania wzmożonej obecności osobników kwieciaka malinowca warto sięgnąć po Decis Mega 50 EW. Szkodnik ten zasiedla pąki kwiatowe, niszczy je i w ten sposób ogranicza plon. W lata o sprzyjających warunkach dla jego rozwoju może on zniszczyć nawet 80% pąków kwiatowych. Decis Mega 50 EW stosuje się właśnie tuż przed kwitnieniem lub w chwili, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty. Skutecznie działa dawka wynosząca 0,25 l/ha. Jeżeli zabieg należy powtórzyć, to po przerwie wynoszącej 14-21 dni.

Ochrona fungicydowa truskawek

Biała plamistość liści i mączniak prawdziwy to powszechne choroby w uprawie truskawek. Zwłaszcza drugi czynnik może postawić pod znakiem zapytania ekonomiczny sens prowadzenia plantacji, jeśli choroba wystąpi w dużym nasileniu. Aby uchronić plantację przez tymi zagrożeniami warto sięgnąć po preparat Zato 50 WG. Można go używać maksymalnie 2 razy w sezonie. Najczęściej inauguruje on i kończy ochronę przeciw chorobom grzybowym. Zalecana dawka to 0,25 kg/ha. Granule należy rozpuścić w 600 l wody.

Za bardzo duże straty w uprawie truskawek odpowiada szara pleśń. Tu skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie kilku preparatów o odmiennym sposobie działania. Jednym z nich jest Pomarsol Forte 80 WG. Substancją aktywną w tym preparacie jest tiuram. Zabiegi należy przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek. Zalecana dawka wynosi 4 kg/ha. Pierwsze opryskiwanie można przeprowadzić na początku kwitnienia, gdy ok. 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z ok. 10% kwiatów opadną płatki korony. Maksymalna liczba zabiegów to 3 w sezonie.

W okresie kwitnienia w ochronie truskawki dobrze sprawdza się zaś Luna Experience 400 SC. Zawiera ona dwie substancje aktywne – fluopyram i tebukonazol, pochodzące z innych grup chemicznych co przeciwdziała wykształcaniu się odporności krzyżowej patogenu. Jednorazowa dawka wynosi 0,8 l/ha, a maksymalna ilość zabiegów w sezonie to 2 nie częściej niż co 7 dni. Poza szarą pleśnią preparat zwalcza też białą plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego.

Oparty o fenheksamid jest preparat Teldor 500 SC można również stosować w okresie kwitnienia. Jednak ze względu na krótki okres karencji wynoszący 1 dzień lepiej jest korzystać z niego pomiędzy zbiorami.

Chemiczną ochronę fungicydową warto uzupełnić rozwiązaniami biologicznymi, np. preparatem Serenade ASO. Zawiera on w swym składzie bakterie Bacillus subtilis, szczep QST 713. Działają one grzybobójczo i fugistatycznie. Środek można stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do fazy, gdy większość owoców jest już wybarwiona. Zalecana dawka wynosi 8 l/ha. Zabiegi powinny być wykonywane nie częściej niż co 5 dni i nie więcej niż w liczbie 6 w ciągu jednego sezonu.

Zwalczanie chwastów

Ręczne usuwanie chwastów w warunkach coraz bardziej utrudnionego dostępu do siły roboczej nie dość że nie zawsze możliwe, to w dodatku jest jeszcze także stosunkowo drogie. Nie zawsze możliwe jest również mechaniczne zwalczanie chwastów. Jeżeli na plantacji występują takie chwasty jak chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa to warto sięgnąć po preparat Basta 150 SL. Odporny na jej działanie jest skrzyp polny i perz właściwy. Poza niszczeniem chwastów w międzyrzędziach środek ten likwiduje także rozłogi. Maksymalna i zalecana dawka dla jednego użycia wynosi 4 l/ha. Produkt stosuje się po zbiorze owoców. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu, zwłaszcza gdy występują chwasty jednoliścienne zaleca się stosować Bastę 150 SL łącznie z siarczanem amonowym w dawce 10 kg/ha.