Skuteczny program ochrony malin

Skuteczna ochrona malin jest bardzo ważnym determinantem plonowania. Gatunek ten atakują groźne szkodniki, podatne są także na choroby grzybowe. Aby zapewnić roślinom odpowiednią zdrowotność firma Bayer sformułowała prawie kompletny program ochrony. Zastosowanie się do opracowanych, w wielu przypadkach nowych na ten sezon zaleceniach ułatwi plantatorom podejmowanie działań, których rezultatem będą zdrowe krzewy wydające wysoki i dobry jakościowo plon.

Nie” dla chorób grzybowych

Ochronę fungicydową malin warto zacząć już we wczesnych fazach wzrostu krzewów. Nie oznacza to jednak, że już na tym etapie należy wprowadzać preparaty chemiczne o działaniu interwencyjnym. Dobre efekty dla utrzymania krzewów w dobrej kondycji da użycie biologicznego produktu Serenade ASO. Zawiera on bakterie Bacillus subtilis szczepu QST 713. Preparat ten wykazujące działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin. Wytwarza substancje, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bakterie zawarte w Serenade ASO konkurują z patogenami o składniki odżywcze i przestrzeń życiową, a także indukują systemiczną odporność rośliny. Produkt ten można stosować wielokrotnie. Innym niż wiosenny, także sprzyjającym terminem do jego aplikacji, jest faza po zbiorze owoców. Zato 50 WG to dobry wybór do wykonania zabiegu fungicydowego nim jeszcze otworzą się pąki kwiatowe. Stosuje się go, by przeciwdziałać takim zagrożeniom, jak zamieranie pędów maliny i rdza maliny. Karencja wynosi 14 dni, więc użyty odpowiednio wcześnie jest zupełnie bezpieczny dla konsumentów owoców. Aby przeciwdziałać tym samym chorobom, także w okresie poprzedzającym kwitnienie, można sięgnąć po środek Luna Experience 400 SC. To preparat zawierający fluopyram, związek z grupy anilidów oraz tebukonazol, związek z grupy triazoli. Taka kompozycja czyni wytworzenie odporności patogenów bardzo trudnym, zaś preparat bardzo skutecznym. Zalecana przez producenta dawka w ochronie malin wynosi 0,6 l/ha. Okres karencji wynosi 21 dni. W okresie kwitnienia w trosce o bezpieczeństwo konsumentów, między zbiorami owoców można wykonać zabieg preparatem Teldor 500 SC. Okres karencji wynosi tu zaledwie jeden dzień. Aplikacja preparatu skutecznie rozwiązuje problem szarej pleśni, a przy okazji także poprawia zdrowotność pędów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wynosi 3. Nie należy wykonywać ich częściej niż co 7 dni.

Skuteczne zwalczanie szkodników

Szkodniki na malinach mogą pojawić się już wiosną. W 2016 roku rozszerzona została rejestracja dla preparatu Decis Mega 50 EW. Zawiera on w swym składzie deltametrynę związek z grupy pyretroidów. Można nim skutecznie likwidować na plantacjach drzew i krzewów, a także malin, takie szkodniki jak owocówki, zwójkówki, miodówki, mszyce, kwieciaki czy inne jeszcze owady uszkadzające liście i owoce. Można go stosować także w okresie owocowania malin. W fazie poprzedzającej kwitnienie warto jest podjąć walkę z takimi szkodnikami jak przędziorek owocowiec, czy przędziorek chmielowiec. W niektórych sezonach znacząco ograniczały one plonowanie krzewów jak i w ogóle ich zdrowotność. Tu dobrym wyborem jest Envidor 240 SC. Dawka 0,4 l/ha w 500-750 l wody na 1 ha skutecznie rozwiązuje problem obecności przędziorków w malinowych kwaterach. Tuż przed kwitnieniem do fazy rozluźniania pąków warto plantację chronić przy użyciu Calypso 480 SC. Tym razem chodzi o zwalczenie populacji kistnika i kwieciaka. Aby tego dokonać, należy wykonać dwukrotny zabieg z wykorzystaniem dawki 0,2 l/ha w co najmniej 10-14 dniowych odstępach. Już w okresie po zakończonych zbiorach można zadbać o kondycję pędów wykonując oprysk wspomnianym już preparatem Envidor 240 SC. W zwalczaniu przędziorków w trackie sezonu, najlepiej tuż przed kwitnieniem i bezpośrednio przed rozpoczęciem owocowania zaleca się użycie preparatów olejowych. Nie jest to typowa chemiczna ochrona, ale zabiegi te mogą okazać się bardzo pomocne i efektywnie uzupełnią program ochrony malin. Produktem godnym uwagi jest Emulpar’ 940 EC. Olej rydzowy zawarty w nim unieruchamia szkodniki mechanicznie w konsekwencji prowadząc do ich śmierci. Tak skomponowany program zwalczania szkodników w malinowych kwaterach, dostosowany do aktualnego rozwoju sytuacji, pozwoli na pozbycie się szkodników z malin na tyle skutecznie, że nie będą one w stanie ograniczyć potencjału plonotwórczego krzewów, ich zdrowotności, czy też okresu użytkowania jagodnika.