Promocja czarnej porzeczki w Berlinie

W czasie tegorocznych targów Fruit Logistica, które odbywały się w Berlinie od 3 do 5 lutego, firma Bayer w ramach promocji projektu Food Chain Partnership (Partnerstwo w łańcuchu dostaw) przedstawiała działania łączące producentów, handlowców i konsumentów oraz pokazywała rozwiązania pozwalające bezpiecznie produkować wysokiej jakości owoce i warzywa, w poszanowaniu środowiska i bezpieczeństwa konsumentów. Projekt ten obejmował też owoce czarnej porzeczki, co umożliwiła współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Plantatorów Czarnych Porzeczek.

 

IMG_4484Jak informowała Mehdia Mounir, menedżer projektu Food Chain Partnership w firmie Bayer, w sektorze owoców i warzyw realizowany jest on od 11 lat. Początkowo zależało nam na promowaniu technologii pozwalającej produkować owoce bez przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji aktywnych środków ochrony roślin stosowanych w danej uprawie. Z czasem nasze działania rozszerzyliśmy na całą technologią produkcji. Obecnie duży nacisk kładziemy na wspieranie współpracy plantatorów – uczestników naszego projektu – z dystrybutorami żywności, eksporterami czy też firmami przetwórczymi. Pokazujemy, że plantatorzy ci oferują owoce i warzywa najwyższej jakości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ich produkcji nie tylko dla konsumentów, ale również dla środowiska – mówiła. Firma stara się poszerzać projekt o nowe uprawy, czego przykładem jest m.in. czarna porzeczka.

Właśnie współpraca z producentami czarnej porzeczki jest pierwszym projektem realizowanym w całości w Polsce w ramach Food Chain Partnership. Jak informował dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer, decyzja o wyborze czarnej porzeczki była spowodowana tym, że jest to jeden z najważniejszych gatunków dla polskich producentów owoców jagodowych. Ponadto, z uwagi na specyfikę światowej produkcji tych owoców, w której Polska dominuje, projekt powinien być realizowany właśnie w naszym kraju. Dodatkowo, w związku z niskimi cenami, jakie uzyskują plantatorzy za te owoce, pomoc firmy Bayer w pokazywaniu, że są one produkowane zgodnie z poszanowaniem środowiska, bezpieczne dla konsumentów, a także wyjątkowo zdrowe, jest niezwykle cenna. Liczymy na to, że nasza pomoc pozwoli częściowo rozwiązać problemy z nadprodukcją, poprzez zwiększenie konsumpcji – powiedział dr M. Korzeniowski.IMG_4565

Mehdia Mounir informowała, że firma Bayer stara się ściśle współpracować z ogrodnikami czy też organizacjami ich zrzeszającymi. Potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup uczestniczących w projekcie są odmienne, dlatego do każdego przeznaczonego do realizacji działania przygotowywane są indywidualne rozwiązania. Pytamy, jakie są oczekiwania i potrzeby, a następnie wspólnie z zainteresowaną grupą je wdrażamy. To, że Food Chain Partnership się sprawdza i coraz więcej producentów chce z nami współpracować, pokazuje czas, czyli jedenasty rok jego realizacji. Bardzo nam zależy, aby kontaktować ze sobą producentów i odbiorców – mówiła Mehdia Mounir.

Stworzenie projektu Food Chain Partnership dla czarnej porzeczki w Polsce było możliwe dzięki trwającej od dwóch lat ścisłej współpracy firmy Bayer i Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek. Wprowadzenie tego projektu do realizacji poprzedzone było licznymi doświadczeniami w gospodarstwach członków KSPCP. Jak informował dr M. Korzeniowski, projekt cały czas jest udoskonalany i świetnie pokazuje, że m.in. dzięki precyzyjnemu wykonywaniu zabiegów ochrony roślin w optymalnych terminach, można nie tylko zwiększyć ich efektywność, ale również obniżyć koszty. W ramach projektu przedstawiciele firmy pokazują, że ma ona coraz więcej produktów przeznaczonych do zastosowania na plantacjach czarnej porzeczki. Przedstawiają też inne rozwiązania, zdając sobie sprawę z tego, że na rynku funkcjonuje dużo różnych produktów, których stosowanie jest niezbędne na plantacjach czarnej porzeczki. Jest to też jeden z gatunków, dla którego zaczyna się rozwijać system doradczy w ramach projektu Vademecum. Vademecum to projekt dostarczający kompleksowych informacji ściśle współpracującym z nami plantatorom, choć pewne jego elementy będą dostępne także dla innych zainteresowanych – mówił Mirosław Korzeniowski.IMG_4570

Firma Bayer w ramach projektu Food Chain Partnership stara się pomagać w promocji określonych grup produktów wysokiej jakości, pokazując np., że osoby korzystające z zaleceń doradczych w ramach systemu Vademecum mogą produkować duże ilości owoców czarnej porzeczki o wysokiej jakości. W moim przekonaniu, jednym z elementów pozwalających na zwiększenie spożycia przetworów z czarnej porzeczki będzie ich jakość, wynikająca m.in. z wytwarzania ich z owoców produkowanych w określonej technologii. Mamy na świecie wiele dobrych tego przykładów, np. w Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii producenci są w pełni powiązani z odbiorcami, a oferowane przez nich owoce i później przetwory nie są anonimowe. Uważam, że przez kreowanie wysokiej jakości będziemy mogli wpływać na zwiększenie konsumpcji, co jak wiadomo przekłada się na lepsze ceny uzyskiwane przez plantatorów – mówił M. Korzeniowski.

W ramach projektu Food Chain Partnership pracownicy firmy Bayer nie tylko doradzają, jak produkować owoce, ale również pomagają w ich promowaniu. Przykładem tego był np. udział w targach Fruit Logistica, gdzie na stoisku firmy promowano określone grupy producentów z różnych stron świata, pomagając im zaistnieć na globalnym rynku.