Ochrona i nawożenie malin na podwójny zbiór – Malinowe Factory 2017

Jednym z najważniejszych założeń dotyczących uprawy malin w projekcie Malinowe Factory jest poprowadzenia malin owocujących tradycyjnie na tegorocznych pędach tak aby zaowocowały na pędach 2-letnich. Taka uprawa malin wymaga prowadzenia ochrony typowej dla odmian owocujących w tradycyjnym terminie letnim. Konieczne są jednak pewne modyfikacje. Bardzo ważne jest umiejętne prowadzenia nawożenia o czym informuje dr Paweł Krawiec z UP w Lublinie.