Komunikat jagodowy z dnia 21 czerwca 2017 roku

Kolejne lustracje plantacji truskawek i malin ujawniają się problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. W odniesieniu do truskawek są to przędziorki i nasilające się objawy szarej pleśni oraz mączniak prawdziwego. Na malinach licznie pojawiają się szkodniki jak pryszczark namalinek łodygowy, mszyce, przędziorki czy przebarwiacz malinowy. Problemem jest zamieranie pędów malin letnich oraz coraz częściej obserwowane objawy rdzy maliny. 

Truskawki

Przędziorek chmielowiec na spodniej stronie liści

Na wielu owocujących już plantacjach w bardzo dużym nasileniu obserwujemy obecność przędziorka chmielowca. Zaobserwować można wszystkie stadia rozwojowe, począwszy od jaj, skończywszy na postaciach dorosłych. Przypominam, że żerujące osobniki nakłuwają tkankę liścia, wysysają zawartość komórek i dodatkowo wprowadzają do komórek ślinę która zawiera fitotoksyczne enzymy. Typowy obraz żerowania przędziorków to mozaikowy liść i pajęczyna na dolnej stronie liścia. W wyniku żerowania przędziorków rośliny są osłabione, dają niższy plon.

Po zbiorach należy zaplanować zwalczanie chemiczne stosując ENVIDOR 240 SC przy minimum 750 L wody/ha lub środki zawierające abamektynę. Do ochrony można również zastosować EMULPAR’ 940 EC w stężeniu 1-1,2% z dużą ilością wody.

O sukcesie zwalczenia przędziorków przy pomocy środków o działaniu kontaktowym oraz mechanicznym decyduje jakość zabiegu, jego technicznie poprawne wykonanie – zabieg z obu stron liścia, przy odpowiednio wysokim poziomie użytej wody.

Trwają zbiory truskawek. Przelotne, ale czasem intensywne opady mogą spowodować zagrożenie ze strony szarej pleśni. Aktualnie, wbrew pozorom, trwają dobre warunki do rozwoju szarej pleśni. Między zbiorami można zastosować produkty o bardzo krótkim okresie karencji np. TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha. Zapobiegawczo warto również sięgnąć po preparaty biologiczne jak Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz.

Szara pleśń na pędzie truskawki

W przypadku wyższych temperatur i niskiej wilgotności powietrza zbiegi najkorzystniej będzie wykonywać wieczorem lub wcześnie rano.

Aktualnie obserwujemy duże zagrożenie ze strony mączniaka truskawki (fot.4). Typowe objawy to łódkowato zawijające się liście oraz czerwienienie brzegów liści, czasami czerwono brunatne plamy.

Mączniak prawdziwy truskawki
  • W czasie zbiorów można prowadzić ochronę w oparciu o produkty biologiczne (Serenade ASO w dawce 8 l/ha lub 5 l/ha + zwilżacz). Po zbiorach, w zależności od stopnia porażenia albo należy zdecydować się na skoszenie liści, ich wygrabienie i ochronę chemiczną w czasie lata, lub w przypadku dobrej kondycji roślin, nie kosząc uprawy należy rozpocząć ochronę w oparciu o typowe środki chemiczne ZATO 50 WG, produkty siarkowe lub zawierające tiofanat metylowy.

Maliny

Zamieranie pędów malin

Ujawniają się kolejne uszkodzenia na plantacjach odmian „letnich” po zimie oraz po przymrozkach wiosennych. Uszkodzone w czasie zimy rośliny więdną, zasychają i obumierają. Widoczne są także uszkodzone główne pąki kwiatowe, ciemne stwardniałe zawiązki owoców, które prawdopodobnie zaschną na pędach, jak również braki potasu i azotu na dolnych liściach kwiatostanowych. Jest to efekt uszkodzeń mrozowych wiązek przewodzących. Ponadto w dalszym ciągu występują liczne podłużne uszkodzenia pędów kwiatostanowych.

Odmiany jesienne zregenerowały uszkodzenia przymrozkowe w różnym stopniu – młodsze lepiej, starsze gorzej. W uszkodzeniach pędów dochodzi do infekcji przez grzyby powodujące zamieranie pędów maliny. Zwłaszcza szarej leśni. Dodatkowo pojawiają się pędy wyłamujące się u podstawy.

Należy kontynuować ochronę przeciwko zamieraniu pędów malin oraz szarej pleśni. W zależności od fazy rozwojowej malin, należy dokonać odpowiedniego doboru środka ochrony roślin z uwzględnieniem ewentualnej karencji. Do wykorzystania jest kilka grup środków ochrony roślin. Zalecam przemienne stosowanie środków ochrony roślin (rotacja grup). Większość dostępnych środków można stosować maksymalnie 2x w sezonie. Zabiegi chroniące pędy powinno się wykonywać co 10-14 dni.

W tym sezonie bardzo duże zagrożenie stanowi rdza maliny. W przypadku niektórych odmian należy rozważyć zabieg zabezpieczający rośliny przed tą chorobą. Do ochrony można wykorzystać, stosując naprzemiennie środki: LUNA EXPERIENCE 400 SC, ZATO 50 WG, LUNA SENSATION 500 SC.

Na młodych pędach jednorocznych (zwłaszcza na malinach jesiennych) w miejscach uszkodzeń pędów po przymrozkach można zauważyć larwy pryszczarka namalinka łodygowego, który w obecnym sezonie występuje w dużym nasileniu i cały czas odławia się w pułapkach feromonowych.

Zagrożeniem na plantacjach malin jesiennych są tworzące się kolonie mszyc. Systematycznie lustracje plantacji (co 7-14 dni) pozwalają na terminowy zabieg ochrony i zabezpieczają przed zawirusowaniem roślin, a nawet z czasem całej plantacji. Do ochrony plantacji przed mszycami można wykorzystać CALYPSO 480 SC lub DECIS MEGA 50 EW. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietami środków zwłaszcza w kwestii prewencji i karencji dla poszczególnych upraw.

Efekt uszkodzeń wiązek przewodzących oraz zawiązków odm. ‘Willamette’

Przędziorek chmielowiec stanowi problem zarówno dla malin letnich jak i jesiennych. W obu grupach odmian po przekroczeniu progu zagrożenia należy przeprowadzić zabieg stosując np: ENVIDOR 240 SC (0,4 l/ha) – przed kwitnieniem (odmiany jesienne) lub zgodnie z etykietami  środki zawierające abamektynę.

Przebarwiacz malinowy – w ciągu roku występuje 4-5 pokoleń. Zimują samice
w pąkach malin. Szpeciel ten jest wektorem wirusa plamistości liści maliny.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj